remedial therapie Homepage Remikids Contactgegevens RemiKids
 

Samen op weg naar succes!

geslaagde kinderen
Bij Studiehuis RemiKids zijn wij gespecialiseerd in het bieden van individuele hulp bij achterstanden op het gebied van taal, lezen, spelling (dyslexie), rekenen (dyscalculie), begrijpend lezen, Citotoetsen, leren leren, coaching voor ouder en kind. Een persoonlijke benadering vinden wij erg belangrijk, ieder mens is uniek. Wij bieden hulp aan kinderen van het basis- en voortgezet onderwijs, in de vorm van cursussen, huiswerk- en individuele begeleiding.

RemiKids Remedial Teaching

Heeft uw kind moeite met lezen, schrijven of rekenen? Kan het zich moeilijk concentreren? Wij kunnen bekijken wat daar de oorzaak van kan zijn. Wij begeleiden kinderen van de basisschool en het voortgezet onderwijs, in de vorm van individuele begeleiding voor verschillende vakken en huiswerkbegeleiding.

lid van lbrt
Lid van Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers

 

 
opvulling