remedial therapie Homepage Remikids Contactgegevens RemiKids
 
dyscalculie

Dyscalculie

De letterlijke betekenis is: "slecht kunnen rekenen".

Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slecht geheugen, spellingsproblemen en gebrek aan inzicht. Bij dyscalculie gaat het verwerken, organiseren, bewaren en weer ophalen van informatie in de hersenen niet goed.

Er kan sprake zijn van dyscalculie als een leerling blijvende en opvallende moeilijkheden heeft met rekenen en wiskunde, bij een normale intelligentie. Deze leerlingen kunnen moeilijkheden hebben met het begrijpen van de wiskunde, maar de moeilijkheden kunnen zich ook uiten in opvallend veel rekenfouten terwijl ze de sommen wel begrijpen.

Pas als de problemen na 6 maanden van intensieve begeleiding hardnekkig blijken te zijn, kunnen we van kenmerken van dyscalculie spreken.

Dyscalculie kan alleen vastgesteld worden door de leerling te laten testen.

Hoe signaleer ik dyscalculie?

 
opvulling