remedial therapie Homepage Remikids Contactgegevens RemiKids
 
matrixcoaching

Matrixcoaching

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop en is gebaseerd op NLP-technieken.

Van een onhandige naar een handige interne strategie.

Want als je blijft doen wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

Wat is de Matrixmethode?
De MatriXmethode richt zich op 5 componenten, het oplossen van angsten, emotionele problemen, psychosomatische klachten, leren hoe te leren en het opruimen van het hoofd.

Over het algemeen zullen er 2 tot 4 sessies nodig zijn.

Alle informatie over deze geweldige methode vind je op: www.matrixmethodeinstituut.nl

Hier vind je nu alvast de belangrijkste informatie.

Voor wie is Matrixcoaching?
Iedereen kan worden gecoacht met de MatriXmethode: kinderen, jongeren en volwassenen.

Het zou handig zijn dat je een gebruiksaanwijzing zou hebben waarmee je de problemen zou kunnen oplossen. De MatriXmethode biedt een tool waarmee je leert je eigen problemen op te lossen.

Het handige is, de MatriXcoach hoeft niets van je te weten, je hoeft niets te vertellen, het enige wat hij/zij vraagt is: wat doet het met je? En dat ga je dan samen oplossen. Kort en krachtig de zogenaamde knop omzetten van het plaatje, geluid, het gevoel en/of gedachte die je bij jouw hulpvraag ervaart. Jouw fantasie is daarbij belangrijk. Je hebt natuurlijk niet echt een knop, geen steen in je maag, geen stem in je hoofd, geen beeld wat op het netvlies staat. Maar je ervaart het wel.

Deze coaching techniek begeleidt de persoon naar de eigen oplossing van het probleem.

Het is een eigen proces van de persoon zelf. De matriXcoach stelt alleen open vragen.

Leren:
Bij problemen zoals leren, concentratie, informatieverwerking, volle hoofd en automatiseren. Het kind, puber of volwassene zelf bedenkt een handige manier om alle informatie, denkbeeldig, te onthouden in of buiten het hoofd in een eigen systeem. Dat doet iedereen. Iemand die makkelijk leert heeft een handige strategie. Iemand met leerproblemen vaak een onhandige.

Mentale problemen:
Bij mentale problemen wordt samen met het kind, puber of volwassene de strategie van de beleving van die ene situatie ontdekt en vervangen. Een situatie heeft ooit echt plaatsgevonden os is al bedacht voor de toekomst. Situaties in het verleden zijn geweest. Daar wordt niets meer mee gedaan. Het is echt gebeurd. Maar wat diegenen er nu nog van weet is de strategie van de beleving van die situatie van toen.

Persoon zelf heeft de oplossing:
De MatriXmethode is dus een manier om de strategie van de eigen beleving van de persoon zelf te ontdekken en te laten vervangen als het als een belemmering wordt ervaren. Het potentieel van het kind, puber of volwassene wordt op die manier krachtig ingezet zodat ze het zelf kunne gaan gebruiken.

 
opvulling