remedial therapie Homepage Remikids Contactgegevens RemiKids
 
nio toets

NIO toets

NIO (Nederlandse Intelligentie Test voor Onderwijsniveau)

Beschrijving

Het verschil tussen de NIO toets en de Cito eindtoets is dat de Cito meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (defeitelijke schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties).

Een te moeilijke of te makkelijke opleiding kan grote gevolgen hebben voor de schoolcarrière van uw kind. Daarom is het van belang dat de keuze voor een vervolgopleiding met grote zorg wordt genomen. Als school, Cito en uw eigen gevoel niet op één lijn zitten kan de NIO toets helderheid brengen.

De test wordt veelal gebruikt bij het vergemakkelijken van de schoolkeuze of als second opinion onderzoek na de CITO.

Zit uw kind op de middelbare school wel in de juiste klas, op het juiste niveau? Bij twijfels kan de NIO uitsluitsel bieden.

Zie ook de brochure: http://www.testresearch.nl/nio/nioouderbrochure.pdf

Afname

De test duurt ongeveer 2 uur. Afgenomen met de pen-en-papier-methode. Voorbereiding op de NIO is niet nodig. Het oefenen van opgaven wordt afgeraden!

Zie ook:
Oefenen met de NIO? Niet Doen(pdf)

Doelgroep

Leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs. Bij leerlingen van klas 1, 2 en 3 van het voortgezet onderwijs kan de NIO worden afgenomen om te kijken of uw kind op zijn/haar plaats zit binnen het gekozen onderwijsniveau.

Download NIO Brochure

 
opvulling