remedial therapie Homepage Remikids Contactgegevens RemiKids
 
Afbeelding van Annika Bos

Orthopedagogiek

Orthopedagogiek betekent letterlijk; “het kind weer op het rechte pad brengen”.

Bij Remikids ligt de nadruk vooral op het hulp bieden aan kinderen met leerproblemen. Gezien echter het feit dat leerproblemen veelal samengaan met gedragsproblemen, wordt ook hier aandacht aan besteed.

Facetten als faalangst, zwakke concentratie, en het niet kunnen plannen spelen vaak een rol bij het niet onder de knie krijgen van de leerstof. In veel gevallen moet dan eerst hieraan gewerkt worden voordat er daadwerkelijk met de leerstof verder kan worden gegaan.

Taken van de orthopedagoog zijn het observeren en signaleren van de problemen (eventueel doorverwijzen voor een diagnose naar een externe instantie), het opstellen van een behandelplan en het evalueren van het behandelplan.

In het geval van remikids zal de orthopedagoog ook zelf het behandelplan uitvoeren. Daarnaast kan de orthopedagoog adviezen geven met betrekking tot het omgaan met bepaalde leer en/of gedragsproblemen.

 
opvulling