remedial therapie Homepage Remikids Contactgegevens RemiKids
 

PRIVACYVERKLARING REMIKIDS

Remikids, gevestigd aan de Smitterijhof 2, 7481 ZZ HAAKSBERGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Remikids verwerkt de volgende persoonsgegevens

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gezinssamenstelling
  • School

Remikids registreert vorderingen en resultaten van leerlingen. Deze worden op papier vastgelegd en niet zonder toestemming van de ouders/leerlingen gedeeld met derden. Toegang tot deze gegevens hebben alleen medewerkers van Remikids. Remikids gebruikt papieren dossiers, waar we de persoonsgegevens, zoals deze bij de start zijn ingevuld, in bewaren. De dossiers worden in een afgesloten kast bewaard.

Met welk doel verweken wij de persoonsgegevens
Remikids verwerkt de persoonsgegevens met als doel leerlingen op een adequate wijze te kunnen begeleiden bij het leerproces.

Bewaartermijn
Gegevens zoals handelingsplannen en evaluatieverslagen worden op de computer bewaard, testresultaten en overzichten worden in een archief bewaard gedurende 5 jaar.

Delen van gegevens met derden
Toetsgegevens en handelingsplannen worden niet zonder toestemming gedeeld met de betreffende school, leerkracht en/of gemeente.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Ouders/leerlingen hebben het recht altijd hun gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Ook hebben zij te allen tijde het recht op het intrekken van de persoonsgegevens.

Klacht
Ouders/leerlingen hebben het recht op het indienen van een klacht via het daarvoor bestemde formulier.

Beveiliging
Persoonsgegevens op de computer worden beveiligd door middel van een wachtwoord. Gegevens op papier worden bewaard in afsluitbare archiefkasten.

Website
Op de website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
Wanneer u via de website een bericht naar Remikids stuurt, worden uw NAW-gegevens en e-mailadres verzameld. Deze gegevens worden gebruikt om u goed verder te kunnen helpen.
Op de website van Remikids vindt u links naar externe websites. Door op een link te klikken, gaat u naar een website buiten www.remikids.nl. Op deze website geldt de privacyverklaring van de betreffende website.

Toestemmingsformulier
U kunt hier het Toestemmingsformulier downloaden. Na printen, invullen en ondertekenen kunt u dit formulier bij ons inleveren.

Contactgegevens
Remikids
Smitterijhof 2
7481 ZZ Haaksbergen
tel: 053-5698561
mobiel: 06-46260794
e-mail: info@remikids.nl / remikids@gmail.com

 
opvulling