remedial therapie Homepage Remikids Contactgegevens RemiKids
 
werkgeheugentraining

Jungle Memory

De training met Jungle Memory helpt kinderen hun werkgeheugen te trainen. Het werkgeheugen is belangrijk omdat het ons in staat stelt om in ons hoofd informatie te onthouden die we later moeten gebruiken. Dit doen we bij verschillende vakken zoals taal, rekenen, geschiedenis, enz. Doordat het werkgeheugen van de leerling wordt getraind kan het kind het leervermogen aanzienlijk verbeteren, zodat er op school betere resultaten zullen worden behaald.

Jungle Memory Training

Voor wie?
  • Instructies moeilijk kan opvolgen
  • Moeite heeft om zijn gedachten ergens bij te houden
  • Informatie beklijft niet
  • Veel droomt
  • Niet oplet in de les
  • Snel is afgeleid
  • Moeite heeft om aan een taak te beginnen
  • Haakt af tijdens het uitvoeren van de taak
  • Halverwege niet meer weet wat hij/zij moet doen

Wanneer een aantal de hierboven genoemde kenmerken voorkomt bij kinderen/leerlingen, kan dit te maken hebben met een slecht functionerend werkgeheugen.

Het werkgeheugen stelt iemand in staat informatie korte tijd vast te houden om dit op een later tijdstip te kunnen gebruiken.

Dit werkgeheugen is te trainen door middel van de training Jungle Memory, dit is een computerprogramma dat gedurende 8 weken wordt gevolgd. Hierbij moet het kind 4 dagen per weken 10-20 minuten oefenen per keer, dit proces moet worden begeleid door een coach die hiervoor is opgeleid. Via internet kan door de coach het oefenprogramma bekeken en bijgesteld worden zodat de resultaten zo optimaal mogelijk zullen zijn.

Meer informatie is te vinden bij: www.junglememory.nl

 
opvulling